Poloji panonske hrvatske

Poloji su reljefno niža područja uz riječne tokove, koja su povremeno, u vrijeme visokih vodostaja rijeka, poplavljena.

Poloji su reljefno niža područja uz riječne tokove, koja su povremeno, u vrijeme visokih vodostaja rijeka, poplavljena.

IDEJA ZA SAVRŠEN VIKEND

U panonskom i peripanonskom dijelu Hrvatske ima velik broj poloja koji su vrlo interesantni za proučavanje iz više perspektiva. Radi se o geološki vrlo zanimljivim područjima s izraženom površinskom hidrodinamikom. U pravilu takva područja obiluju živim svijetom, velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta. Često se radi o područjima intenzivnog gniježđenja ptica te ribljim mrijestilištima. Budući da su takva područje nepogodna za život čovjeka kao i za obradu, moguć je opstanak izvornog prirodnog ambijenata s dosta divljači. Naravno, sve to uvjetuje i očuvanost izvorne ljepote krajolika zbog čega su takva područja i atraktivana za edukativne i turističke posjete.

Opis glavnih sadržaja/atrakcija:        

  • Park prirode Lonjsko polje – obilazak parka i retencije kod Mužilovčice u pratnji stručne osobe
  • Jelas polje, Crnac polje – obilazak poloja u pratnji stručne osobe
  • Kopački rit – obilazak parka, vožnja brodom rukavcima

Aranžman je moguće realizirati u trajanju od jednog do tri dana. Okvirni program aktivnosti za trodnevni aranžman obuhvaća:
1. dan Crna mlaka – Park prirode Lonjsko polje
2. dan Jelas Polje – Crnac polje
3. dan Park prirode Kopački rit

Smještaj je moguć u hotelima s tri ili četiri zvjezdice ili u privatnom smještaju. Smještaj se može organizirati u Kutini, Slavonskom Brodu, i Osijeku. Prijevoz je moguć vlastitim prijevoznim sredstvom ili autobusom. Stručno vođenje moguće je na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom jeziku. Na upit moguće je vođenje i na nekom od drugih jezika. Aranžman se može realizirati tokom cijele godine no najoptimalniji su proljetni i jesenski mjeseci, od 01.04. od 15.06. i od 15.09.-31.10.