AUKCIJSKA PRODAJA SLIKA ZA SVE INTERIJERE

Slikarica Dijana Regvar Lujanac slika na platnu i šperploči apstraktnim stilom koji teži čistoj ekspresiji oblika, linija i boja.Tehnika je acril i kombinirana tehnika. Slike su idealne kao poklon za sve interijere .

Slikarica Dijana Regvar Lujanac slika na platnu i šperploči apstraktnim stilom koji teži čistoj ekspresiji oblika, linija i boja.Tehnika je acril i kombinirana tehnika. Slike su idealne kao poklon za sve interijere .

Dijana Regvar Lujanac  svoj kreativni slikarski ciklus započinje 2004.g. Pronalazi sintezu linije i plohe kroz emotivni, duhovni i kognitivni proces te pušta kreativnost da zavlada materijom kojim barata.
Motive svojih radova Dijana ne pronalazi samo u intelektualnom i umjetničkom istraživanju nego i u povezanosti s prirodom. Kreativnost je kao i priroda, svuda oko nas. 
Sama autorica vrlo često govori kako su njezini radovi inspirirani isključivo ljubavlju u punom smislu tog čarobnog i riječima teško opisivog osjećaja.
Linije na njezinim slikama ne teže savršenstvu već nas pokušavaju asocirati na životnu energiju. 
Često su različitih boja, debljina, reljefa i dinamike no svakako proizlaze iz duhovnog rukopisa koji nas uvjerava u istinost života.
Iz prethodne dvije samostalne izložbe(2011., 2016.) Dijane Regvar Lujanac vidljiv je izuzetno zanimljiv likovni opus lirsko-simboličke apstrakcije.

Akademski slikar Dinko Josip Domačinović

 

Godina nastajanja slika je od 2016. do 2019.
Male slike početna cijena: 600 kn
Velike slike početna cijena: 1.000 kn

Informacija o trenutnoj cijeni slike i vaše ponude šaljite na +385 91 1517 705 ili na di.lujanac@gmail.com

 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer